ET

Mis on bränd?

Brändi tähendus on läbi aastate muutunud ja tänase päevani kuuleb selle mõiste kohta mitut definitsiooni. Üks on kindel— bränd ei ole toode, neid kaht aetakse väga tihti segamini ja on oluline mõista, mis on nende vahe.

Bränd on see, mida klient ostab. Toode on see, mida ettevõte toodab. Bränd on tihedalt seotud emotsioonidega. Bränd on lubadus, mis kujundab kliendi ootusi ja emotsioone Sinu toote kohta.

Bränd loob kliendis ettekujutuse Sinu ettevõtte, toodete ja teenuste kohta ning eristab Sind konkurentidest. Tugev bränd loob usalduse ja annab teada, milliste väärtuste eest ettevõte seisab.

Kliendi jaoks tähendab tugev bränd:

  • Toote või teenuse loojat
  • Usaldusväärsust ja väiksemat riski
  • Kvaliteedisümbolit
  • Bränditoote ostmisel sõlmib klient tehingu, kus ostab lisaks tootele või teenusele ka brändipoolse vastutuse

Bränd teeb kliendi otsustusprotsessi lihtsamaks Brändi loomise protsess on pikk ja võib sõltuvalt ettevõtte tegevusalast olla ka kulukas, aga on samas absoluutselt vajalik ettevõtte toimimiseks pikas perspektiivis. Usaldusväärne bränd, mis on jõudnud kliendini, muudab kliendid lojaalseks. Nagu öeldud, tugev bränd loob usaldust ja aitab kliendil otsustada. Kord, kui klient on ostuotsuse teinud ja bränd vastab ootustele, on tekkinud lojaalne kliendisuhe.

Ettevõtte jaoks tähendab tugev bränd:

  • Konkurentsieelist
  • Identiteeti, mis eristab teistest
  • Lojaalset kliendibaasi
  • Ärilist tasuvust

Bränd on ettevõtte, tootja, lubadus pakkuda järjepidevalt tootele või teenusele omast kvaliteeti, eeliseid ja teenindust. Bränd ühendab endas kõiki ettevõtte toimimiseks vajalikke tugipunkte: kliendid, töötajad, juhtkond, omanikud, kes esindavad ettevõtte väärtusi, ideid ja isikupära. Bränd on mälupilt Sinu ettevõttest ning tootest.

JAGA POSTITUST: